Ratyfikacja projektu konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.

USTAWA
z dnia 19 grudnia 1923 r.
w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

Wyraża się zgodą na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji projektu konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.