Ratyfikacja porozumienie celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 15 grudnia 1937 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.70.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 sierpnia 1938 r.
o ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 15 grudnia 1937 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 267) nastąpiła w dniu 4 lipca 1938 r. ratyfikacja porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie, dnia 15 grudnia 1937 r.
Tekst wspomnianego porozumienia wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień powyższego porozumienia (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 645).