Ratyfikacja porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.56.355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1939 r.

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1939 r.
o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 9 lutego 1939 r., dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego porozumienia - Ministrom Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.