Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.33.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1937 r.

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 1937 r.
o ratyfikacji porozumienia miedzy Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane, i plecionki do kapeluszy.

Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego porozumienia Ministrom: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.