Art. 2. - Ratyfikacja porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1935 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień porozumienia z dni 13 i 27 stycznia i 26 lutego 1934 r.-Ministrowi Przemyciu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.