Ratyfikacja Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.6.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1996 r.

USTAWA
z dnia 29 listopada 1995 r.
o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Londynie dnia 6 maja 1969 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.