Art. 2. - Ratyfikacja polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.11.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1931 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu i protokółów Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.