Ratyfikacja podpisanego w Warszawie w dniu 18 marca 1946 r. układu o przyjaźni i pomocy wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.19.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 1946 r.

USTAWA
z dnia 28 kwietnia 1946 r.
o ratyfikacji podpisanego w Warszawie w dniu 18 marca 1946 r. układu o przyjaźni i pomocy wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji podpisanego w Warszawie w dniu 18 marca 1946 r. układu o przyjaźni i pomocy wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.