Ratyfikacja podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r. protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 1952 r.

USTAWA
z dnia 29 grudnia 1951 r.
o ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r. protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r. protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego protokołu Ministrowi Spraw Zagranicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.