Art. 1. - Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji. - Dz.U.1919.88.481 - OpenLEX

Art. 1. - Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.88.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1919 r.
Art.  1.

Sejm upoważnia Naczelnika Państwa do ratyfikowania konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji, zawartej przez Rząd w dniu 3 września 1919 r.