Ratyfikacja konwencji Nr Nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych na sesjach VIII, XVII i XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.34.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1948 r.

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1948 r.
o ratyfikacji konwencji Nr Nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych na sesjach VIII, XVII i XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji następujących konwencji, przyjętych na sesjach VIII, XVII i XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy:

1)
konwencji (Nr 24) z dnia 15 czerwca 1927 r., dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle, handlu i w gospodarstwach domowych,
2)
konwencji (Nr 25) z dnia 15 czerwca 1927 r., dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych,
3)
konwencji (Nr 35) z dnia 29 czerwca 1933 r., dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników, zatrudnionych w przemyśle, handlu, wolnych zawodach i w gospodarstwach domowych,
4)
konwencji (Nr 36) z dnia 29 czerwca 1933 r., dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników, zatrudnionych w rolnictwie,
5)
konwencji (Nr 37) z dnia 29 czerwca 1933 r., dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników, zatrudnionych w przemyśle, handlu, wolnych zawodach i w gospodarstwach domowych,
6)
konwencji (Nr 38) z dnia 29 czerwca 1933 r., dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników, zatrudnionych w rolnictwie,
7)
konwencji (Nr 39) z dnia 29 czerwca 1933 r., dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników, zatrudnionych w przemyśle, handlu, wolnych zawodach i w gospodarstwach domowych,
8)
konwencji (Nr 40) z dnia 29 czerwca 1933 r., dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników, zatrudnionych w rolnictwie,
9)
konwencji (Nr 42) z dnia 21 czerwca 1934 r., dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższych konwencji - Ministrom: Spraw Zagranicznych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.