Art. 3. - Ratyfikacja konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.25.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1929 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.