Ratyfikacja konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.25.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następujące treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, a wykonanie postanowień powyższej konwencji Ministrowi Robót Publicznych i Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.