Art. 2. - Ratyfikacja konwencji między Polską a Argentyną o odszkodowania za wypadki przy pracy, podpisanej w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.27.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1934 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji Ministrowi Opieki Społecznej w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.