Art. 1. - Ratyfikacja konwencji handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r. - Dz.U.1922.86.774 - OpenLEX

Art. 1. - Ratyfikacja konwencji handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.86.774

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1922 r.
Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza konwencją handlową między Polską a Austrją, podpisaną w Warszawie dnia 25 września 1922 r.