Art. 2. - Ratyfikacja konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.5.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1936 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji - Ministrowi Przemyślu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.