Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.43.359

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1922 r.

USTAWA
z dnia 18 maja 1922 r.
w przedmiocie ratyfikacji konwencji, dotyczącej niefortyfikowania i zneutralizowania wysp Alandzkich, podpisanej w Genewie w dniu 20 października 1921 r.

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza konwencje, dotyczącą niefortyfikowania i zneutralizowania wysp Alandzkich, podpisaną w Genewie w dniu 20 października 1921 r.

Art.  2.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa do podpisania, ratyfikacji powyższej konwencji.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.