Art. 2. - Ratyfikacja konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej... - Dz.U.1934.27.213 - OpenLEX

Art. 2. - Ratyfikacja konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.27.213

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1934 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji Ministrowi Sprawiedliwości oraz Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.