Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.92.634

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 listopada 1938 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 411), w dniu 21 września 1938 r. nastąpiła ratyfikacja protokołu taryfowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Warszawie dnia 5 marca 1938 r., oraz, że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego protokołu taryfowego, zgodnie z jego pkt 2, dokonana została w Rydze dnia 3 listopada 1938 r.
Tekst wspomnianych protokołów wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tychże protokołów (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 235).