Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.140

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 marca 1939 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r. 1

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 428) nastąpiła w dniu 15 września 1938 r. ratyfikacja protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r., oraz że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego protokołu dodatkowego w wykonaniu jego punktu 2 dokonana została w Tallinnie dnia 28 lutego 1938 r.
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1939 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tegoż protokołu dodatkowego (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 327).
1 Oświadczenie rządowe zmienione przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.39.52.335).