Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w 1938 r. a Szwajcarią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.64.433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lipca 1939 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w 1938 r. a Szwajcarią.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 5 kwietnia 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 228), nastąpiła w dniu 11 maja 1939 r. ratyfikacja porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 23 grudnia 1938 r., w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w październiku i listopadzie 1938 r. a Szwajcarią oraz że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego porozumienia, w wykonaniu p. 5 wspomnianego porozumienia, dokonana została w Bernie dnia 7 lipca 1939 r.
Tekst powyższego porozumienia wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień tegoż porozumienia (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 100).