Ratyfikacja i wejście w życie porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.57.451

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 1 sierpnia 1938 r.
o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 134) nastąpiła w dniu 27 maja 1938 r. ratyfikacja porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 14 października 1937 r., dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych, oraz że powyższe porozumienie wchodzi w życie dnia 10 sierpnia 1938 r. na podstawie pkt 2) tegoż porozumienia.
Tekst wspomnianego porozumienia opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 grudnia 1937 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień tegoż porozumienia (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 609).