Ratyfikacja i wejście w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.88.601

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 listopada 1938 r.
w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 124) nastąpiła w dniu 27 maja 1938 r. ratyfikacja porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne, oraz że powyższe porozumienie wchodzi w życie dnia 14 listopada 1938 r. na podstawie jego punktu 2.
Tekst wspomnianego porozumienia wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tegoż porozumienia (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 508).