Ratyfikacja: 1) protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. w sprawie zmiany pierwotnego tekstu art. VI konwencji handlowej pomiędzy Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r.; 2) porozumienia w formie not, wymienionych w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. między Rządem Polskim a Perskim w sprawie klauzuli bałtyckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.23.150

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1935 r.

USTAWA
z dnia 2 marca 1935 r.
w sprawie ratyfikacji: 1) protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. w sprawie zmiany pierwotnego tekstu art. VI konwencji handlowej pomiędzy Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r.; 2) porozumienia w formie not, wymienionych w Teheranie dnia 22 marca 1934. r. między Rządem Polskim a Perskimi w sprawie klauzuli bałtyckiej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji: 1) protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 i. o zmianie protokółu, podpisanego w Teheranie dnia 14 kwietnia 1928 r., dotyczącego zastąpienia przez nowy tekst dawnego tekstu art. VI konwencji handlowej pomiędzy Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r.; 2) porozumienia w formie not, wymienionych w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. między Rządem Polskim a Perskim w sprawie klauzuli bałtyckiej.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego porozumienia z dnia 22 maja 1934 r. oraz wspomnianych not z tejże daty - Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.