[Wydawanie rozporządzeń i uchwał] - Art. 9. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Wydawanie rozporządzeń i uchwał] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  9.  [Wydawanie rozporządzeń i uchwał]
1. 
Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały.
2. 
Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków.
3. 
Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad.