[Wejście w życie] - Art. 71. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 71. - [Wejście w życie] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  71.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 52, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r.