[Powołanie członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję] - Art. 69. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Powołanie członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  69.  [Powołanie członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję]
1. 
Uprawniony organ powołujący członków Krajowej Rady na pierwszą kadencję po wejściu w życie ustawy wskaże, który z nich powołany został na okres dwóch, a który na okres czterech lat.
2. 
Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu, który przewodniczy jej obradom.
3. 
Pierwszy Przewodniczący Krajowej Rady jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji.