[Wpłata kar do budżetu państwa] - Art. 55. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Wpłata kar do budżetu państwa] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  55.  [Wpłata kar do budżetu państwa]

Kary, o których mowa w art. 53-54, podlegają wpłacie do budżetu państwa.