Art. 52. - [Rozpowszechnianie programu bez koncesji; rozprowadzanie programu bez wpisu do rejestru] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  52.  [Rozpowszechnianie programu bez koncesji; rozprowadzanie programu bez wpisu do rejestru]
1. 
Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. 
Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.