[Utworzenie Krajowej Rady] - Art. 5. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Utworzenie Krajowej Rady] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  5.  [Utworzenie Krajowej Rady]

Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwaną dalej "Krajową Radą", jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.