[Obowiązek przechowywania kopii przekazów udostępnianych na platformach udostępniania wideo] - Art. 47v. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47v. - [Obowiązek przechowywania kopii przekazów udostępnianych na platformach udostępniania wideo] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47v.  [Obowiązek przechowywania kopii przekazów udostępnianych na platformach udostępniania wideo]

Dostawcy platformy udostępniania wideo są obowiązani do przechowywania kopii audycji, wideo stworzonych przez użytkowników, przekazów handlowych i innych przekazów udostępnianych publicznie przez okres nie krótszy niż 28 dni od dnia ich usunięcia z platformy udostępniania wideo lub zakończenia ich udostępniania oraz do przedstawienia ich Przewodniczącemu Krajowej Rady po otrzymaniu żądania, o którym mowa w art. 10 ust. 2.