[Nałożenie obowiązku lub zakazu umieszczania określonych przekazów na platformie udostępniania wideo] - Art. 47l. - Radiofonia... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47l. - [Nałożenie obowiązku lub zakazu umieszczania określonych przekazów na platformie udostępniania wideo] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47l.  [Nałożenie obowiązku lub zakazu umieszczania określonych przekazów na platformie udostępniania wideo]

Nałożenie na dostawcę platformy udostępniania wideo obowiązku lub zakazu umieszczania określonej audycji, wideo stworzonego przez użytkownika lub innego przekazu na platformie udostępniania wideo może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.