[Przepisy ustawy stosowane do audiowizualnych usług medialnych na żądanie] - Art. 47k. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47k. - [Przepisy ustawy stosowane do audiowizualnych usług medialnych na żądanie] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47k.  [Przepisy ustawy stosowane do audiowizualnych usług medialnych na żądanie]

Do audiowizualnych usług medialnych na żądanie stosuje się przepisy art. 16 ust. 1, art. 16b ust. 1-3a, art. 16c, art. 17 ust. 1-2, 4, 5, 6a i 7, art. 17a ust. 1-3, 5 i 6 oraz przepisy wydane na podstawie art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8 z wyłączeniem przepisów dotyczących ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów, a także przepisy wydane na podstawie art. 17a ust. 9 w zakresie szczegółowych warunków oznaczania przez nadawcę audycji, w których zastosowano lokowanie produktu, znakiem graficznym.