[Lokowanie produktu i sponsorowanie audycji] - Art. 47d. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47d. - [Lokowanie produktu i sponsorowanie audycji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47d.  [Lokowanie produktu i sponsorowanie audycji]

Lokowanie produktu w audycjach i sponsorowanie audycji udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie nie może naruszać samodzielności i niezależności redakcyjnej podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie, w szczególności poprzez wpływ na treść lub miejsce audycji w katalogu, oraz nie zwalnia tego podmiotu od odpowiedzialności za treść audycji.