[Obowiązek lub zakaz publicznego udostępniania audycji lub przekazu przez podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47b. - [Obowiązek lub zakaz publicznego udostępniania audycji lub przekazu przez podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47b.  [Obowiązek lub zakaz publicznego udostępniania audycji lub przekazu przez podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie]

Nałożenie na podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie obowiązku lub zakazu publicznego udostępniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.