[Samodzielność w zakresie kształtowania katalogu audycji; odpowiedzialność] - Art. 47a. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47a. - [Samodzielność w zakresie kształtowania katalogu audycji; odpowiedzialność] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47a.  [Samodzielność w zakresie kształtowania katalogu audycji; odpowiedzialność]

Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie kształtuje katalog audycji samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść, co nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji, reklam lub innych przekazów.