[Procedura udostępniania programów w ramach realizacji obowiązku "must carry"] - Art. 43a. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 43a. - [Procedura udostępniania programów w ramach realizacji obowiązku "must carry"] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  43a.  [Procedura udostępniania programów w ramach realizacji obowiązku "must carry"]
1. 
Nadawca, który rozpowszechnia program, wymieniony w art. 43 ust. 1, jest obowiązany do nieodpłatnego udostępniania tego programu na wniosek operatora rozprowadzającego program, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Jeżeli nadawca nie wykonał obowiązku polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu programu, Przewodniczący Krajowej Rady, na wniosek operatora rozprowadzającego program, wzywa nadawcę do udostępnienia tego programu temu operatorowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Operator rozprowadzający program, jest obowiązany:
1)
rozprowadzać i oferować program, który został mu nieodpłatnie udostępniony;
2)
umieszczać w swojej ofercie informację, że program ten jest przeznaczony do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.