[Kontrola działalności gospodarczej - odesłanie] - Art. 40b. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 40b. - [Kontrola działalności gospodarczej - odesłanie] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  40b.  [Kontrola działalności gospodarczej - odesłanie]

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.