Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.361 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  40b.  [Kontrola działalności gospodarczej - odesłanie]

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.