[Koncesja na rozpowszechnianie programu dotyczącego telesprzedaży lub autopromocji] - Art. 39a. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 39a. - [Koncesja na rozpowszechnianie programu dotyczącego telesprzedaży lub autopromocji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  39a.  [Koncesja na rozpowszechnianie programu dotyczącego telesprzedaży lub autopromocji]
1. 
Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wyłącznie:
1)
telesprzedaży;
2)
autopromocji.
2. 
Do programów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 15-15b.
3. 
Do programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się:
1)
ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny, określonego w art. 16 ust. 3;
2)
przepisów art. 16 ust. 6 oraz art. 16a.