[Obowiązek zgłaszania zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji] - Art. 37b. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 37b. - [Obowiązek zgłaszania zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  37b.  [Obowiązek zgłaszania zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji]

Nadawca jest obowiązany zgłaszać Przewodniczącemu Krajowej Rady wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.