[Przetarg na udzielenie koncesji] - Art. 36a. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 36a. - [Przetarg na udzielenie koncesji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  36a.  [Przetarg na udzielenie koncesji]

Jeżeli w wyniku dokonania oceny wniosków w trybie art. 36 liczba wnioskodawców pozostaje większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, zarządza się przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.