[Zakres obowiązku uzyskania koncesji; organ koncesyjny] - Art. 33. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Zakres obowiązku uzyskania koncesji; organ koncesyjny] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  33.  [Zakres obowiązku uzyskania koncesji; organ koncesyjny]
1. 
Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji.
1a. 
Nie wymaga uzyskania koncesji rozpowszechnianie programów telewizyjnych wyłącznie w systemach teleinformatycznych, chyba że program taki ma być rozprowadzany naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych.
2. 
Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady.
3. 
Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.