[Tworzenie przedsiębiorców w celu realizacji zadań publicznej radiofonii i telewizji] - Art. 32. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Tworzenie przedsiębiorców w celu realizacji zadań publicznej radiofonii i telewizji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  32.  [Tworzenie przedsiębiorców w celu realizacji zadań publicznej radiofonii i telewizji]

W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć, za zgodą Rady Mediów Narodowych, przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa.