[TV Polonia] - Art. 30a. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 30a. - [TV Polonia] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  30a.  [TV Polonia]
1. 
Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do programu TV Polonia.
2. 
Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia.