[Stosowanie przepisów prawa prasowego] - Art. 3. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Stosowanie przepisów prawa prasowego] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  [Stosowanie przepisów prawa prasowego]

Do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych stosuje się przepisy prawa prasowego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.