[Uprawnienia partii politycznych do prezentowania stanowiska w mediach publicznych] - Art. 23. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Uprawnienia partii politycznych do prezentowania stanowiska w mediach publicznych] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  23.  [Uprawnienia partii politycznych do prezentowania stanowiska w mediach publicznych]
1. 
Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych.
2. 
Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców.
3. 
Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada.