[Samodzielność działania nadawcy publicznego] - Art. 22. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Samodzielność działania nadawcy publicznego] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  22.  [Samodzielność działania nadawcy publicznego]
1. 
Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami.
2. 
Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa.
3. 
Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2.