[Obowiązki nadawcy wobec Prezesa UOKiK] - Art. 20a. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 20a. - [Obowiązki nadawcy wobec Prezesa UOKiK] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  20a.  [Obowiązki nadawcy wobec Prezesa UOKiK]
1. 
Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany:
1)
ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub przekazu handlowego;
2)
wydać nieodpłatnie zapis audycji lub przekazu handlowego, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Przepis art. 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.