[Tworzenie i zestawianie programu] - Art. 19. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Tworzenie i zestawianie programu] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  19.  [Tworzenie i zestawianie programu]
1. 
Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego.
2. 
Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych.