[Zakaz stosowania ukrytych przekazów handlowych, lokowania tematów i produktów] - Art. 16c. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 16c. - [Zakaz stosowania ukrytych przekazów handlowych, lokowania tematów i produktów] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  16c.  [Zakaz stosowania ukrytych przekazów handlowych, lokowania tematów i produktów]

Zakazane są:

1)
ukryte przekazy handlowe;
2)
(uchylony);
3)
lokowanie tematów.